Foto Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vizitată de o delegație de reprezentanți ai orașului Ningbo din China

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vizitată de o delegație de reprezentanți ai orașului Ningbo din China

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a primit marți, 14 noiembrie 2023, vizita unei delegații chineze din orașul Ningbo și provincia Zhejiang, Republica Populară Chineză.

Membrii delegației au fost întâmpinați de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa, alături de domnii prorectori, Prof.dr.ing. Silviu Dan Mândru - Relații Internaționale, Conf.dr.ing. Iuliu-Ștefăniță Guțiu - Prorector Didactic și doamna Prof.dr.ing. Doina Pîslă - Director CSUD.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vizitată de o delegație de reprezentanți ai orașului Ningbo din China

Delegația chineză, condusă de domnul Peng Jiaxue, secretar al Comitetului CPC Ningbo, lider și membru al Comitetului permanent al provinciei CPC Zhejiang, a fost alcătuită din reprezentanți ai Biroului de Comerț, ai Biroului de Afaceri Externe și ai Biroului de Dezvoltare Economică și IT. Ningbo, cu o populație de peste 9,6 milioane de persoane și rezultate semnificative în termeni de dezvoltare în ultimul deceniu, se află printre orașele înfrățite cu municipiul Cluj-Napoca.

După salutul de bun venit adresat de domnul Rector Prof.dr.ing. Vasile Țopa, a fost prezentată detaliat Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, cu informații specifice legate de structură, facultăți, programe de studii, activitate de cercetare, inovare, proiecte curente în derulare, colaborări internaționale și activitatea în calitate de membru al Universității Europene de Tehnologie (EUt+).

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vizitată de o delegație de reprezentanți ai orașului Ningbo din China

În intervenția domniei sale, domnul Peng Jiaxue, a apreciat diversitatea programelor oferite de UTCN și rezultatele remarcabile obținute în cercetare. Acesta a salutat deschiderea internațională pe care UTCN o are în colaborarea cu universitățile din întreaga lume și, în contextul prezentării orașului Ningbo și a mediului universitar, și-a exprimat deschiderea pentru facilitarea colaborărilor între UTCN și universitățile chineze din oraș și din regiune. În încheiere, domnul Peng Jiaxue a adresat o invitație călduroasă reprezentanților UTCN de a vizita orașul Ningbo.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vizitată de o delegație de reprezentanți ai orașului Ningbo din China

La finalul întâlnirii, domnul Rector, Prof.dr.ing. Vasile Ţopa, a subliniat: „Adresez o călduroasă invitație cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților de la universitățile cu programe similare din orașul Ningbo și din provincia Zhejiang de a vizita Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Mi-ar face o mare plăcere ca în perioada următoare, să avem ocazia unor întâlniri cu mediul academic de la universități chineze, pentru un schimb de bune practici în educație, cercetare, inovare și transfer tehnologic.”

Comenteaza