Aeroportul Internațional Cluj angajează! A scos un nou post la concurs

Aeroportul Internațional Cluj angajează! A scos un nou post la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj face angajări. Caută un agent de securitate aeroportuară. Înscrierile se pot face până în data de 14 martie 2023.

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 15.03.2023, ora 10:00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

AGENT SECURITATE AEROPORTUARĂ – 1 post perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:
• Studii medii - Diplomă de Bacalureat;
• Fără cazier;
• Permis de conducere categoria B;
• Apt efort fizic şi psihic;
• Capacitate de organizare și abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Avantaj:
• Curs agent de securitate (certificat/atestat);
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Copie permis de conducere;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

Obiectivele postului:
• Asigurarea serviciilor de securitate aeroportuare necesare, desfășurarea corespunzătoare a activităților Compartimentului Controlul Accesului, Supraveghere și Patrulare;
• Asigură respectarea procedurilor specifice și reglementărilor de securitate aeroportuară;
• Efectuează verificări, monitorizări și supravegheri interne, conform procedurilor;
• Desfășoară activități continue pentru pregătirea profesională proprie;
• Participarea la cursurile de formare/ perfecționare, instruirile organizate de AIAIC sau terți.

Probele de selecție:
Selecția pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Proba scrisă;
- Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie. Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere pentru selecție se vor depune la Secretariatul Aeroportului sau pe e-mail resurseumane@airportcluj.ro până în data de 14.03.2023, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 - telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza