Majorarea tarifelor de salubrizare, pe „masa” consilierilor județeni

Majorarea tarifelor de salubrizare, pe „masa” consilierilor județeni
| Foto: Facebook.com/cjcluj

Supercom a solicitat modificarea tarifelor pentru operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID).

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării tarifelor de salubrizare prevăzute în Contractul de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Cluj-Napoca nr. 7735/69 din 28.02.2022 va fi pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Cluj, de joi, 30 martie 2023.

Așadar, în decembrie 2022, Supercom SA a solicitat Consiliului Județean modificarea tarifelor din cadrul contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Deșeuri (CMID). 

„La fundamentarea:

  • tarifului de depozitare nu va fi luată în calcul Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80 lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare;
  • tarifului de sortare a deșeurilor nu vor fi luate în calcul cheltuielile cu depozitarea rezidurilor rezultate din activitatea de sortare, și nici cheltuielile cu Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare. Totodată nu se vor include nici veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor reciclabile;
  • tarifului de tratare mecano-biologică a deșeurilor nu vor fi luate în calcul cheltuielile cu depozitarea rezidurilor rezultate din activitatea de tratarea mecano-biologică a deșeurilor, și nici cheltuielile cu Contribuția pentru Economie Circulară (CEC) în valoare de 80 lei/tonă de deșeu eliminat prin depozitare. Totodată nu se vor include nici veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor tratate;

Ca urmare a analizării solicitării de modificare a tarifelor transmisă de operator raportat la oferta inițială a acestuia, a veniturilor estimate prin ofertă a fi obținute din valorificarea deșeurilor și a principiilor care au stat la baza întocmirii ei, coroborat cu noile prevederi legale, au rezultat următoarele tarife de depozitare, sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor”, se arată în proiectul de hotărâre.

Care ar putea fi noile tarife

Tarif preluare deșeuri municipale reziduale în vederea depozitării:

- Tarif din contractul de concesiune: 168,29 lei/tonă fără TVA (fără cheltuieli cu CEC);
- Tarif propus de Supercom: 237,84 lei/to fără TVA (fără cheltuieli cu CEC);
- Tarif propus spre aprobare de Consiliul Județean: 172,79 lei/to fără TVA.

Tarif preluare deșeuri reciclabile colectate separat în vederea sortării:

- Tarif din contractul de concesiune: 284,32 lei/to fără TVA (fără cheltuieli cu CEC și eliminarea prin depozitare a rezidurilor și fără veniturile din valorificarea deșeurilor);
- Tarif propus de Supercom: 495,62 lei/to fără TVA;
- Tarif propus spre aprobare de Consiliul Județean: 310,95 lei/to fără TVA (fără cheltuieli cu CEC și eliminarea prin depozitare a rezidurilor și fără  veniturile din valorificarea deșeurilor).

Tarif preluare deşeuri amestecate în vederea tratării în TMB

- Tarif din contractul de concesiune: 116,04 lei/to fără TVA (fără cheltuieli cu CEC și eliminarea prin depozitare a rezidurilor și fără veniturile din valorificarea deșeurilor);
- Tarif propus de Supercom: 180,97 lei/tonă;
- Tarif propus spre aprobare de Consiliul Județean: 133,45 lei/to fără TVA (fără cheltuieli cu CEC și eliminarea prin depozitare a rezidurilor și fără veniturile din valorificarea deșeurilor).

Potrivit documentației, „Tarifele serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca au fost stabilite la nivel maximal și aprobate prin hotărâre de Consiliul Județean Cluj privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj  în cadrul Proiectului «Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj» (...).

Modificarea tarifelor va avea impact asupra tarifului de sortare și asupra tarifului de tratare mecano-biologică și anume tariful de facturare aprobat va fi un tarif va fi mic decât tariful aprobat deoarece nu va mai include veniturile obținute prin valorificarea deșeurilor. Ca o consecință a celor menționate anterior tarifele plătite de către populație pentru colectarea deșeurilor vor suferi și ele modificări la rândul lor”.

Amintim, compania Supercom va ridica gunoaiele menajere din tot județul Cluj pentru următorii 10 ani. Este vorba despre toate cele trei loturi – Cluj-Napoca/Huedin, Gherla/Dej și Turda/Câmpia Turzii, fiecare cu comunele din jur, dar și operarea CMID – Centrul de Management Integrat al Deșeurilor. Licitația a fost organizată de Asociația de dezvoltare intercomunitară ECO Metropolitan, din care face parte Consiliul Județean Cluj și primăriile.

Comenteaza