Se poate pune capăt războiului din noi? / 16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică

Se poate pune capăt războiului din noi? / 16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică

„Din moment ce războaiele se nasc în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie ridicate bastioanele păcii.” (Constituția UNESCO, 16 noiembrie 1945, Preambul).

S-au scurs aproape opt decenii de când majoritatea guvernelor lumii au aderat la declarația de mai sus. Acest adevăr profund și incontestabil este la fel de actual ca în ziua în care a fost formulat. Și continuă să îndemne omenirea la reflecție, la cunoaștere de sine și la punerea unor întrebări destul de incomode.

Se poate pune capăt războiului din noi? / 16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică
Imagine: Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, 1945

Câte bastioane ale păcii are în mintea sa fiecare locuitor al planetei? Cum îi privim pe cei care sunt diferiți de noi, ca rasă, culoare a pielii, naționalitate, limbă, cultură, instruire sau în orice alte privințe? Vor fi înlăturate vreodată fortificațiile neîncrederii și suspiciunii, edificate de milenii în mentalul colectiv al popoarelor? Va exista vreodată pe pământ o pace autentică și durabilă?

Se poate pune capăt războiului din noi? / 16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică

16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție prin care a declarat 16 mai „Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică”. Prin acest demers se dorește promovarea unei mentalități globale a păcii, toleranței și incluziunii, a înțelegerii și solidarității, a cultivării dorinței de a trăi împreună cu alții în mod pașnic, uniți în diversitate, cu scopul de a realiza o lume a păcii, solidarității și armoniei.

Idealuri nobile, însă războiul este o prezență constantă. De ce?

Constituția UNESCO încearcă să dea unele explicații:
„Ignorarea căilor și a modului de viață al celorlalți a cauzat de-a lungul istoriei omenirii acea suspiciune şi neîncredere între popoarele lumii ce a făcut prea des ca diferențele dintre ele să ducă la război. ...

O pace bazată exclusiv pe acorduri politice și economice între guverne nu este o pace care să poată asigura sprijinul unanim, sincer și de durată al popoarelor lumii… Pentru a nu eșua, pacea trebuie întemeiată pe solidaritatea intelectuală și morală a omenirii.”

Conviețuirea pașnică, în prezent și viitor

Într-o lume cu reflexe de neîncredere și suspiciune întipărite profund în minte și inimă, în care dezacordurile se adâncesc atât de mult încât generează conflicte și războaie, e imposibil pentru un observator atent să nu remarce că aproape nouă milioane de oameni din toate rasele, limbile, etniile, culturile și națiunile lumii au găsit deja calea spre conviețuirea pașnică.

„Comunitatea creștină internațională a Martorilor lui Iehova este dovada vie a faptului că înțelegerea și aplicarea principiilor și a normelor morale și de conduită din Biblie dărâmă la nivelul minții fortificațiile generatoare de conflicte și edifică bastioane autentice ale toleranței, înțelegerii, prețuirii diversității și dorinței puternice de a conviețui în mod pașnic”, spune Ionuț Moraru, purtător de cuvânt al Martorilor lui Iehova.

În prezent, jw.org, site-ul oficial al Martorilor lui Iehova, promovează cultura păcii și a conviețuirii pașnice în 1.090 de limbi. Articolul „Cum va fi instaurată pacea pe pământ?” prezintă răspunsul Bibliei la această întrebare arzătoare și actuală.

Se poate pune capăt războiului din noi? / 16 mai, Ziua Internațională pentru Conviețuirea Pașnică

Comenteaza