Medicii civili din rețeaua sanitară a MApN pot deveni cadre militare

Medicii civili din rețeaua sanitară a MApN pot deveni cadre militare

Medicii civili din rețeaua sanitară a MApN pot deveni cadre militare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute într-un ordin semnat de ministrul Apărării, Vasile Dîncu.

Pentru a deveni cadre militare, medicii trebuie să aibă maximum 45 de ani și să treacă de evaluarea medicală, psihologică și de pregătire fizică, potrivit ordinului publicat luni în Monitorul Oficial, scrie G4Media.

Astfel, în vederea participării la selecție, medicii civili trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și chemării/rechemării în activitate;
b) au cetățenie română și domiciliul în România;
c) dețin grad militar cel mult egal cu cel care poate fi atribuit funcției militare, potrivit prevederilor legale — personalul care are calitatea de cadru militar în rezervă;
d) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
e) nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
f) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
g) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;
h) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
i) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;
j) își exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
k) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
l) își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de
graviditate/maternitate — personalul medical femei;
m) la încadrarea în funcție se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;
n) promovează testele eliminatorii de aptitudini.

Testele eliminatorii de aptitudini constau în susținerea următoarelor probe, în ordinea menționată, astfel:

a) evaluare psihologică;
b) evaluarea nivelului de pregătire fizică;
c) examinare medicală.

La toate probele personalul care participă este declarat „admis/respins”.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

Comenteaza
loading...