Se schimbă criteriile de acordare a burselor sociale pentru elevi

Se schimbă criteriile de acordare a burselor sociale pentru elevi

Beneficiază de bursa socială elevii din învățământul de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, cei școlarizați la domiciliu sau cei care urmează cursurile în școala de spital, care îndeplinesc criteriile de acordare.

În anul școlar 2024-2025, bursele sociale pentru elevii din familii monoparentale vor fi condiționate de venit, iar bursele sociale pentru elevii orfani și bursele medicale se vor acorda fără a se lua în considerare venitul părinților, conform metodologiei-cadru de acordare a burselor, pusă în dezbatere publică de Ministerul Educației.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali. Cererile pot fi depuse pe tot parcursul anului școlar.

Bursele sociale ar urma să fie de 300 de lei pe lună și se vor acorda inclusiv pe perioada vacanțelor școlare. De asemenea, bursele sociale se pot cumula cu orice tip de bursă - cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit/bursa de reziliență și cu bursa tehnologic.

Totuși, bursa socială ar urma să fie condiționat de prezența la școală, prevede proiectul publicat de Ministerul Educației. Astfel, elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

Elevii care vor putea lua bursa socială în anul școlar 2024-2025

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații, conform art. 10:

  • elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii
  • elevi cu vârsta de până la 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
  • elevi care provin din familii monoparentale, care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de un salariu minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
  • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa 1 și structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
  • elevi cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, precum și a elevilor reintegrați în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni;
  • elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.
Comenteaza