O firmă europeană, pe primul loc în lume la cercetare-dezvoltare

O firmă europeană, pe primul loc în lume la cercetare-dezvoltare
Cu o floare nu se face primăvară: o firmă din Germania e pe primul loc în lume la investiţiile în cercetare-dezvoltare, dar restul firmelor europene sunt în pluton, arată un comunicat al Comisiei Europene.

Pentru prima dată începând din 2004, o întreprindere din UE, și anume producătorul de automobile Volkswagen, este cel mai mare investitor privat în domeniul cercetării și dezvoltării, la nivel mondial. Volkswagen se află în fruntea tabloului de bord pentru 2013 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), cu investiții de 9,5 miliarde EUR în 2012. În ansamblu, întreprinderile cu sediul în UE (527 de societăți) au intensificat investițiile în cercetare și dezvoltare cu 6,3%, puțin peste creșterea înregistrată în medie de cele 2 000 de întreprinderi care figurează în tabloul de bord (+ 6,2%). Cu toate acestea, la fel ca și anul trecut, întreprinderile au rămas în urma omoloagelor lor din SUA (+ 8,2%). Societățile din UE au înregistrat, de asemenea, niveluri de performanță variabile în funcție de sector - s-au observat creșteri puternice ale investițiilor în cercetare și dezvoltare pentru anumite sectoare, dar și stagnare sau declin în altele. Întreprinderile care au făcut obiectul sondajului aferent tabloului de bord menționat preconizează că investițiile lor în cercetare și dezvoltare vor crește în medie cu 2,6% pe an în perioada 2013-2015, ceea ce reprezintă o diminuare a așteptărilor în comparație cu anul precedent.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „În ceea ce privește investițiile private în cercetare și dezvoltare, UE este încă în urma principalilor săi concurenți; există anumite semne îngrijorătoare în aceste ultime rapoarte. În ciuda rezultatelor pozitive obținute de companii din UE foarte performante care activează în sectoare industriale importante precum cel al automobilelor, avem în continuare performanțe prea slabe în sectoarele de înaltă tehnologie, precum biotehnologia și software-ul."

Creșterea medie de 6,2% a investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de întreprinderile incluse în tabloul de bord a fost realizată în ciuda încetinirii creșterii încasărilor nete din vânzări (+ 4,2% față de + 9,9% în 2011) și a scăderii cu 10,1% a profiturilor din exploatare în 2012. Rezultatele pozitive, în ansamblu, ale UE au fost determinate în mare măsură de creșterea ratei investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de companiile germane, în special în sectorul automobilelor.

Locul al doilea în clasament este ocupat de Samsung Electronics din Coreea de Sud, cu o investiție de 8,3 miliarde EUR. Printre primele 10 întreprinderi din clasament se numără și cinci societăți cu sediul în Statele Unite (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson și Pfizer), două cu sediul în Elveția (Roche și Novartis) și o societate din Japonia (Toyota).

Companiile cu sediul în UE care activează în sectorul automobilelor și al componentelor auto au înregistrat o creștere puternică a investițiilor în cercetare și dezvoltare (+ 14,4%, în timp ce omoloagele lor americane au înregistrat o scădere cu 2,6%). De asemenea, întreprinderile din UE au avut performanțe mai bune decât cele americane în sectorul ingineriei industriale (+ 12,3% față de + 9,4%), precum și în industria aerospațială și de apărare (+ 9,5% față de -1,3%). Întreprinderile din UE care activează în sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) au obținut rezultate variabile; astfel, cele din domeniul software-ului și al serviciilor informatice au avut performanțe bune (+ 14,2%), dar cele din sectorul echipamentelor informatice au înregistrat o scădere (-2,3%). În schimb, societățile cu sediul în SUA au înregistrat rezultate bune în ambele sectoare (+ 12,6% și + 14,8%).

O analiză a tendințelor observate în ultimii 10 ani arată o creștere continuă a specializării SUA în sectoare în care cercetarea și dezvoltarea se realizează în mod intensiv, cum ar fi sectorul TIC și cel al sănătății (investițiile întreprinderilor americane reprezintă 70% din totalul investițiilor în cercetare și dezvoltare realizate de întreprinderile din tabloul de bord în 2012, comparativ cu 64% în 2004).

În ciuda faptului că SUA au o poziție clară de lider în aceste sectoare în care cercetarea și dezvoltarea se realizează în mod intensiv, o examinare mai atentă a pozițiilor mai puțin importante din clasament ocupate de întreprinderi din UE arată un număr semnificativ de societăți care au obținut rezultate bune în sectoare cum ar fi cel al software-ului și cel al biotehnologiei; aceste societăți ar putea deveni lideri în viitor.

Tabloul de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) este publicat anual de Comisia Europeană (DG Cercetare și Inovare și Centrul Comun de Cercetare). Tabloul de bord pentru 2013 se bazează pe un eșantion de 2 000 de societăți, lideri în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare, care realizează împreună investiții ce reprezintă mai mult de 90% din cheltuielile totale pentru cercetare și dezvoltare ale întreprinderilor din întreaga lume. Acesta măsoară valoarea totală a investițiilor globale ale acestora pentru cercetare și dezvoltare finanțate cu fonduri proprii, indiferent de locul în care se desfășoară cercetarea și dezvoltarea relevante. Eșantionul cuprinde societăți care au investit peste 22,6 de milioane euro în cercetare și dezvoltare în 2012 și care au sediul în UE (527), SUA (658), Japonia (353) și în alte țări (462), inclusiv în China, Coreea de Sud, Elveția, India, Canada, Australia, Israel, Norvegia și Brazilia.

Ancheta UE privind tendințele înregistrate de investițiile industriale în cercetare și dezvoltare (EU Survey on Industrial R&D Investment Trends) completează tabloul de bord al investițiilor, prin colectarea de informații calitative privind factorii și provocările care influențează strategiile întreprinderilor în ceea ce privește investițiile actuale și viitoare în cercetare și dezvoltare. Rezultatele anchetei publicate în 2013 se bazează pe 172 de răspunsuri oferite în principal de societăți mai mari din grupul primelor 1 000 de societăți cu sediul în UE repertoriate în tabloul de bord pentru 2012 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană. Aceste răspunsuri au fost colectate între aprilie și iunie 2012.

 

Comenteaza