Cea mai mare concurență din România rămâne în IT și în comerț

Cea mai mare concurență din România rămâne în IT și în comerț
| Foto: AndrewLozovyi - Depositphotos.com

Topul sectoarelor eco­no­mice cu cea mai mare concurenţă din Ro­mânia este condus de servi­ciile de consul­tanţă IT, comer­cializarea de îmbră­căminte şi încălţăminte şi canalele TV cu plată.

„Pe baza Indicelui Agregat de Presiune Concurenţială, pe care îl calculăm în fiecare an, am observat o intensificare, în anul 2022, a concurenţei în industria transpor­tului rutier de mărfuri şi chiar a sectorului asigurărilor auto, însă şi o alterare a condiţiilor de concurenţă în sectorul gazelor naturale”, scrie Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Astfel, analiza realizată arată că nu au fost constatate schimbări importante în anul 2022 comparativ cu anul 2021 la nivelul industriilor analizate. Topul primelor cinci industrii din punctul de vedere al presiunii concurenţiale a rămas neschimbat, serviciile de consultanţă IT rămânând pe primul loc, urmate de comercializarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte, canale TV cu plată, servicii IT de outsourcing şi servicii de arhitectură, arată Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie - 2022 realizat de Consiliul Concurenţei.

În partea de jos a clasamentului se observă o scădere, faţă de anul precedent, a presiunii concurenţiale în ceea ce priveşte producţia gazelor naturale, respectiv o uşoară creştere pe sectorul producţiei şi comercializării cimentului – care îşi păstrează ultima poziţie.

„Industria gazelor naturale şi a energiei electrice continuă să fie subiectul principal al dezbaterilor zilnice. Perturbările majore din aceste două sectoare sunt cauzate de factori externi, precum limitarea livrărilor către Europa de gaze din Rusia, incertitudinea privind războiul din Ucraina şi creşterea preţului certificatelor de emisii de CO2. Efectul acestor factori, în sensul creşterii preţurilor atât pe piaţa gazelor naturale, cât şi a energiei electrice, a fost accentuat şi de scăderea ofertei interne: o producţie mai scăzută atât de gaze naturale, cât şi de energie electrică”, a completat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Creşteri notabile ale presiunii concurenţiale faţă de anul precedent au mai fost constatate în următoarele sectoare: transport rutier de mărfuri (plus 1,8%), asigurări auto facultative (plus 4,7%), asigurări auto de răspundere civilă (plus 6,6%) şi polistiren expandat (plus 3,3%).

În industria asigurărilor, în urma falimentului City Insurance, piaţa RCA în special are o structură care permite mai multă concurenţă, în principal prin faptul că foştii asiguraţi ai City Insurance au fost redistribuiţi între restul actorilor rămaşi pe piaţă, conform raportului Consiliului Concurenţei.

Indicele Agregat de Presiune Concurenţială (IAPC) este un instrument analitic dezvoltat de către Consiliul Concurenţei pentru a măsura înclinarea spre concurenţă a industriilor din economia naţională. IAPC face obiectul unei evaluări anuale la nivelul unui set predefinit de industrii, cu un nucleu stabil de la o evaluare la alta. Industriile sunt selectate astfel încât evaluarea periodică să contureze o imagine de ansamblu asupra stării concurenţei şi a dinamicii acesteia la nivelul segmentelor definitorii pentru economia românească. Pentru fiecare industrie în parte, IAPC măsoară această predispoziţie spre concurenţă, prin agregarea unui set de 21 de indicatori primari reprezentativi.

 


 

Comenteaza