Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Postul scos la concurs

Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Postul scos la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajări. Are nevoie de un referent de specialitate la Serviciul contabilitate. Înscrierile se pot face până în data de 7 iunie 2024.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 10.06.2024, ora 10.00, selecţie pentru ocuparea următorului postul vacant:

Referent de specialitate - Serviciul Contabilitate: 1 post - perioadă nedeterminată
Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Nivel avansat limba engleză.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Cazier sau declaratie pe propria răspundere care trebuie sa fie menționat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale care sa îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Probă scrisă – 1 ora;
- Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului sau pot fi transmise
pe e-mail la office@airportcluj.ro până în data de 07.06.2024, ora 12:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza