Aeroportul din Cluj face angajări! Caută agenți de securitate

Aeroportul din Cluj face angajări! Caută agenți de securitate

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj face angajări. Are nevoie de 2 agenţi de securitate, iar înscrierile se pot face până în până în data de 14 noiembrie. 

Așadar, AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 15.11.2022, ora 10:00, selecție pentru ocuparea următorului post vacant:

Agent de securitate pază perimetrală: 2 posturi – perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:
• Studii medii;
• Fără cazier;
• Permis de conducere categoria B;
• Curs agent de securitate (certificat/atestat);
• Apt efort fizic şi psihic;
• Abilităţi de lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Copie permis de conducere;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
• Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverinţă de la medicul de familie.

Probele de selecție: Selecția pentru ocuparea posturilor constă în următoarele etape:

– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Proba scrisă;
– Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere:

Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 14.11.2022, ora 14:00. Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza