Foto Zgârie-nori de 20 și 27 de etaje, pe locul unei platforme industriale din Cluj-Napoca. Va avea școală, piațete și locuri de promenadă pe mal de apă

Zgârie-nori de 20 și 27 de etaje, pe locul unei platforme industriale din Cluj-Napoca. Va avea școală, piațete și locuri de promenadă pe mal de apă

Zgârie-nori, între care un bloc de 27 de etaje, sunt propuși în cadrul unui nou ansamblu imobiliar din Cluj-Napoca, ce vizează transformarea unei părți din platforma industrială Remarul 16 Februarie din zona gării. 

Terenul analizat, în suprafață de 59 207.80 mp este deținut de societatea SC REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în intravilan în zona industrială a municipiul Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu 2-4. Terenul este ocupat de construcții industriale și edilitare, în regim de înălțime max P+2E. 

''Tema de proiect, stabilită de comun acord cu beneficiarul lucrării, este revitalizarea parțială a zonei industriale aparținând fabricii „Remarul 16 Februarie”. Punerea în valoare a acestui proiect va genera o resursă financiară consistentă de modernizare și derularea unui program investițional ambițios asupra fabricii Remarul 16 care-și restrânge activitatea în zona estică a parcelei studiate. Se propune reconversia funcționala a terenului prin restructurarea/ schimbarea destinației unității industriale, prin elaborarea unui PUZ, urmărindu-se atent studiul istoric realizat precum și integrarea de clădiri noi având funcțiuni mixte'', se arată în documentele publicate pe site-ul municipalității pentru etapa consultării publice. 

Conform arhitecților de la Arhimar Serv, pe parcela de șase hectare de teren, vor fi ridicate clădri de 6, 20, 21 și, 27 de etaje, cu câte 3 niveluri de subsol pentru parcări - un număr total de 1.588. Alte 100 de locuri de parcare vor fi amenajate la sol, în interiorul parcelei.  Funcțiunile propuse pentru acest clădiri sunt: locuire, birouri, servicii, alimentație publică. Se vor păstra o parte din construcțiile actuale, cele care sunt de patrimoniu istoric industrial.

Accesul auto și pietonal pe teren se realizează în prezent pe str. Tudor Vladimirescu. În perspectiva
dezvoltării unor investiții pe terenul studiat, se propune un al doilea acces, pe un pod peste pârâul Nadăș,
lucru care va asigura accesul/ ieșirea în/de la amplasamentul studiat în condiții de siguranță și fluență. De asemenea, se va realiza un sens giratoriu pe strada Tudor Vladimirescu. În interiorul parcelei ar urma să fie alei auto de șase metri lățime, alei pietonale și piste de biciclete.

Zgârie-nori de 20 și 27 de etaje, pe locul unei platforme industriale din Cluj-Napoca. Va avea școală, piațete și locuri de promenadă pe mal de apă

Caracterul propus
• Prezenta documentație propune schimbara caracterului funcțional al amplasamentului din activități industriale în funcțiune mixtă - activități de comert, servicii, învățământ, locuire colectivă, activități culturale și alimentatie publică, spatii verzi și loisir, parcaj subteran.
• Imobilele de patrimoniu și cele cu caracter estetic deosebit se vor păstra, se vor reabilita și vor găzdui funcțiuni noi adaptate la necesitățile actuale ale orașului în timp ce imobilele parazitare existente pe amplasament se vor desființa.
• Clădirile noi vor asigura un cadru echilibrat care să pună în valoare cu succes imobilele păstrate, prezența acestora urmând să completeze amplasamentul din punct de vedere peisajului urban care trebuie să prezinte o imagine adaptată prezentului.
• Se va asigura realizarea circulației carosabile prevăzuta prin PUG mun. Cluj-Napoca pe latura S a amplasamentului, în imediata vecinăte a șinelor de cale ferată și se va realiza o legatură pietonala de tip promenadă cu str. Septimiu Mureșan, în spațiul dintre cele 2 imobile de patrimoniu ce se vor reabilita. Amenajarea exterioara va propune o circulație de suprafață exclusiv pietonală sau velo în zona de amplasament cuprinsă între clădiri, spațiile destinate garării eutovehiculelor urmând a fi amplasate într-un număr redus în exterior, pe zona perimetrală a amplasamentului iar cea mai mare parte se va amplasa în interiorul subsolurilor propuse.
• Zona de contact a amplasamentului cu râul Nadăș se va amenaja sub forma unui spațiu de loisir, cu alei pietonale și locuri de ședere ce ar pune în valoare râul ca element al cadrului natural iar în apropierea corpului E6, prevăzut a avea funcțiune de învățământ, se va amenaja un loc de joacă pentru copii.
• Zonele de piațetă sau scuaruri precum și spațiile verzi amenajate vor avea caracter public nelimitat iar utilitățile se vor introduce în totalitate in subteran.

Beneficiarul proiectului este Remarul Business Center s.r.l., o copanie a Remarul 16 Februarie, controlată de omul de afaceri Călin Mitică. Proiectantul este biroul Arhimar Serv. Proiectul a foat supus consultării publice și urmează să intre în Comisia de Ubranism a municipalității. 

Comenteaza