Sute de morminte din Cimitirul Mănăștur, în pericol de strămutare. Consiliul local CONTESTĂ decizia Judecătoriei Cluj-Napoca

Sute de morminte din Cimitirul Mănăștur, în pericol de strămutare. Consiliul local CONTESTĂ decizia Judecătoriei Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca va ataca hotărârea Judecătoriei Cluj-Napoca prin care ar trebui să strămute sute de morminte din Cimitirul Mănăștur, în urma procesul intentat de societatea Asus SRL, a omului de afaceri Sorin Virgil Vamoș. Procesul durează din 20122, dar instanța s-a pronunțat doar în 18 ianuarie 2024. Decizia nu este definitivă. 

Referitor la solicitarea dumneavoastră vizavi de decizia instanței de judecată care obligă municipalitatea să strămute un număr de locuri de veci edificate în cimitirul de pe varianta Mănăștur-Zorilor, la mai puțin de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul proprietatea reclamantei S.C. ASUS SRL, prin prezenta va comunicăm următoarele:

''Prin Sentința civilă nr. 78/2024 pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr.22253/211/2012 la data de 10.01.2024 în care Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca are calitatea de pârât, reclamanta fiind S.C. ASUS SRL, instanța de judecată investită cu soluționarea fondului cauzei a dispus:

Ia act de renunţarea la judecarea cererilor de intervenţie principală formulate de Ciuca Liviu Alin şi Ciuca Viuţa, (în calitate de succesori legali ai intervenientului Ciuca Ioan decedat la data de 07.06.2016) ambii cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 76, bl. G11 ap. 14, jud. Cluj, Buz Zoe, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Prof. Ciortea nr. 11, bl. M, ap.15, jud. Cluj, Keul Martin, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 76, bl. G11 ap. 13, jud. Cluj. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. ASUS S.R.L., cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Meziad nr. 1, ap 46, jud. Cluj înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 12/2208/23.11.2009, având C.U.I./ R:9343819, reprezentată prin administrator Crișan Lucian, în calitate de reclamant, în contradictoriu cu pârâta CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJNAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 1-3, județul Cluj în calitate de administrator al Cimitirului Mănăștur din Cluj-Napoca şi, în consecinţă:

- obligă pârâta să sisteze orice lucrări de săpare a locurilor de veci (a mormintelor) în cimitirul de pe Varianta Mănăștur-Zorilor, la mai putin de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul reclamantei în suprafață de 3159 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Frunzisului FN, înscris în CF 270355 Cluj-Napoca (Nr. CF vechi 47111) nr Top. 13 22197/1/1/1/1/1/1/1, (3 metri de la morminte la gardul cimitirului + 50 metri de la cimitir la zona protejată = 53 metri), conform constatărilor evidenţiate prin raportul de expertiză (şi anexe), răspunsurile la obiecţiuni şi completările la expertiza efectuate de către doamna expert Florea Felicia.

- obligă pârâta sa păstreze, pentru orice lucrări de săpare și amplasare a locurilor de veci (a mormintelor), distanța legală de protecție de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul reclamantei, în suprafață de 3159 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Frunzișului FN, înscris în CF 270355 Cluj-Napoca (Nr. CF vechi 47111) nr. Top. 22197/1/1/1/1/1/1/1, astfel cum s-a constatat în raportul de expertiză (şi anexe), răspunsurile la obiecţiuni şi completările la expertiza efectuate de către doamna expert Florea Felicia.

- obligă pârâta să strămute locurile de veci edificate în cimitirul de pe Varianta Mănăștur-Zorilor, la mai puțin de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul reclamantei în suprafață de 3159 mp, situat în Cluj-Napoca, str. Frunzisului FN, înscris în CF 270355 Cluj-Napoca (Nr. CF vechi 47111) nr Top. 22197/1/1/1/1/1/1/1. (3 metri de la morminte la gardul cimitirului + 50 metri de la cimitir la zona protejată = 53 metri), în conformitate cu constatările din raportul de expertiză (şi anexe), răspunsurile la obiecţiuni şi completările la expertiza efectuate de către doamna expert Florea Felicia.

Deoarece prin întâmpinarea depusă la dosar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca s-a opus admiterii acțiunii reclamantei S.C. ASUS SRL, considerând-o din punct de vedere procedural inadmisibilă și pe fondul cauzei total neantemeiată, împotriva hotărârii judecătorești mai sus menționate vom exercita calea de atac a apelului în termenul legal de 15 zile de la comunicarea motivării sentinței pronunțate, motivare care până în prezent nu ne-a fost comunicată'', au declarat reprezentanții municipalității.

Amintim că, magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca au stabilit miercuri, 10 ianuarie 2024, că cimitirul din Mănăștur a fost extins ilegal, nefiind păstrată distanța legală de protecție de 53 de metri față de limita de proprietate cu terenul societății. Astfel, municipalitatea trebuie să aducă terenul în cauză la starea inițială. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Conform actelor aflate la dosar, din suprafaţa totală de 3159 mp doar 425 mp se află în subzonă cimitirelor, restul suprafeţei de 2.734 mp aflându-se în zona de construcţii. Firma doreşte că pe acest teren să edifice construcții. ''Terenul se pretează la edificarea de contrucții P+10 Etaje, conform reglementării PUG. Nerespectarea distanței legale de protecție sanitară de 53 de metri prejudiciază interesele firmei, întrucât distanța de 53 de metri este reglementată protectiv pentru zonele protejate, așa cum, prin destinație este și terenul reclamantei. În vederea clarificării aspectului nerespectării distanței legale de protecție sanitară de către pârat, reclamanta s-a adresat unui specialist, care a efectuat un plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate în care apare atât terenul reclamantei cât și extinderea considerată nelegală a cimitirului''.

Cimitirul Mănăștur are o suprafață de 82.643 mp și a fost amenajat în 1977. Pe întreaga fâșie de teren aparținând Consiliului Local, care se învecinează cu terenul proprietatea reclamantei au fost încheiate concesiuni cu un număr de 835 de concesionări, fiind înhumați până la această dată un număr de 1.058 de decedați.

Comenteaza