Cluj-Napoca: Elevii de clasa a III-a, bani pentru practicarea sporturilor/ Elevii din clasa a IX-a, bani pentru cultură. VEZI condițiile

Cluj-Napoca: Elevii de clasa a III-a, bani pentru practicarea sporturilor/ Elevii din clasa a IX-a, bani pentru cultură. VEZI condițiile

Regulamentul de acordare de bani de la Primăria Cluj-Napoca pentru practicarea sporturilor, destinați elevilor de clasa a III-a și cel pentru bani pentru cultură, ce îi vizează pe elevii de clasa a IX-a de al școlile de stat din Cluj-Napoca au fost puse în consultare publică. Banii vor fi alocați în anul școlar viitor, adică cel care începe în toamna lui 2024.

Bani pentru sport 

Elevii de clasa a III-a din Cluj-Napoca vor primi sprijin financiar de câte 500 de lei pentru practicarea unor activități sportive în cadrul cluburilor din municipiu. Astfel, potrivit regulamentului, grupul țintă vizat îl constituie elevii din clasele a Ill-a, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca. Scopul este de a sprijini sportul pentru toți, sportul de performanță, practicarea sportului în cadrul cluburilor sportive, precum și de a asigura condițiile organizatorice de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.

Cum se poate obține sprijinul financiar

Pentru a beneficia de sprijinul financiar de 500 lei/an/elev, părinții trebuie să depună o cerere, la începutul anului școlar. Ulterior, la finalul anului, părinții trebuie să prezinte dovada utilizării sumei, însă în cazul neutilizării, suma trebuie returnată unității de învățământ. Sprijinul financiar se va acorda de anul școlar viitor și poate fi folosit exclusiv pentru achitarea abonamentelor, cotizației sau taxelor aferente necesare practicării activităților sportive la cluburile din oraș.

„În vederea acordării finanțării pentru susținerea activităților sportive a elevilor, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal va depune la unitatea de învățământ unde elevul este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor școlare, o cerere conform modelului prevăzut în Anexă, însoțită de un extras de cont. Unitățile de învățământ vor solicita Municipiului Cluj-Napoca deschiderea de credite bugetare necesare efectuării plății finanțării activităților sportive a elevilor. Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Buget și Execuție Bugetară, în urma verificării documentelor transmise de către unitatea de învățămant, va efectua deschiderea de credite bugetare. Unitățile de învățământ vor face plata către beneficiarii finali în conturile specificate în extrasele de cont. Sumele pentru susținerea activităților sportive a elevilor din clasele a III-a pot fi utilizate pe tot parcursul anului școlar, inclusiv pe perioadele vacantelor scolare, pentru practicarea activitatilor sportive. Până cel tarziu în data de 30 septembrie a anului școlar următor părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va depune la unitatea de învățământ dovada utilizării sumelor primite pentru susținerea activităților sportive (chitanțe, bonuri fiscale, ordine de plată s.a.), iar suma neutilizată va fi virată în bugetul unității de învățământ. Finanțarea activităților sportive se face din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca cu titlu de finantare complementara a unităților de învățământ de stat și se va acorda începând cu anul școlar 2024-2025. Sumele acordate elevilor vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea abonamentelor/ cotizației/ taxelor aferente necesare practicării activităților sportive”, se arată în regulament.

Bani pentru cultură 

Elevii de clasa a IX-a din Cluj-Napoca vor primi sprijin financiar de câte 600 de lei pentru pentru achiziționarea de servicii și evenimente culturale, pentru anul școlar 2024-2025. Grupul țintă vizat îl constituie elevii din clasele a IX-a, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca. Scopul este de a sprijini promovarea culturii naționale și universale (concerte, intrări la muzee, cărți, excursii, etc.). 

În vederea acordării finanțării pentru susținerea activităților culturale ale elevilor, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal va depune la unitatea de învățământ unde elevul este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor scolare, o cerere, însoțită de un extras de cont. Unitățile de învățământ vor solicita Municipiului Cluj-Napoca deschiderea de credite bugetare necesare efectuării plății finanțării activităților culturale ale elevilor. Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Buget și execuție bugetară, în urma verificării documentelor transmise de către unitatea de învățământ, va efectua deschiderea de credite bugetare. Unitățile de învățământ vor face plata către beneficiarii finali în conturile specificate în extrasele de cont.  Sumele pentru susținerea activităților culturale ale elevilor din clasele a IX-a pot fi utilizate pe tot parcursul anului școlar, inclusiv pe perioadele vacanțelor școlare, pentru achiziționarea de servicii și evenimente culturale. Până cel tarziu la data de 30 septembrie a anului școlar următor, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal al elevului va depune la unitatea de învățământ dovada utilizării sumelor primite pentru sustinerea activităților culturale (chitanțe, bonuri fiscale, ordine de plată etc.), iar suma neutilizată va fi virată în bugetul unității de învățământ.

„Prin achiziția de servicii și evenimente culturale, copiii/elevii se dezvoltă emoțional, social, fizic și lingvistic, își formează gândirea critică, pot socializa mai ușor, pot discerne între bine și rau, pot să înțeleagă mai bine mediul social în care trăiesc, să își dezvolte cunoasterea, să facă diferența între realitate și imaginație, să descopere caracterele și personalitățile oamenilor. Expunerea elevilor la activități culturale sprijină promovarea culturii naționale și universale”, se arată în regulamentul proiectului.

Cluj-Napoca: Elevii de clasa a III-a, bani pentru practicarea sporturilor/ Elevii din clasa a IX-a, bani pentru cultură. VEZI condițiile

 

Cluj-Napoca: Elevii de clasa a III-a, bani pentru practicarea sporturilor/ Elevii din clasa a IX-a, bani pentru cultură. VEZI condițiile

 

Etapa consultării publice are loc în perioada 15 februarie – 1 martie 2024. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Comenteaza