Aeroportul Cluj va prelua în administrare terenul pe care e amenajată parcarea

Aeroportul Cluj va prelua în administrare terenul pe care e amenajată parcarea

Aeroportul Cluj va primi în administrare de la Consiliul Județean Cluj terenul pe care este amenajată parcarea.

”Se aprobă trecerea imobilului - teren, proprietate publică a Județului Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca str. T.Vuia nr. 149, identificat în Cartea Funciară nr. 339210 Cluj-Napoca, având valoarea de inventar de 767.718,54 lei din administrarea Consiliului Județean Cluj, în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Se aprobă trecerea imobilelor - construcții, proprietate privată a Județului Cluj, situate în municipiul Cluj-Napoca str. T.Vuia nr. 149, identificate în Cartea Funciară nr. 339210 Cluj-Napoca, sub nr. 339210 – C2, nr. 339210 – C5, nr. 339210 – C6 și nr. 339210 – C7, având valoarea totală de inventar de 155.600 lei din administrarea Consiliului Județean Cluj, în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Bunurile imobile (teren și construcții) care fac obiectul dării în administrare urmează a fi utilizate, după cum urmează: a) terenul pentru a se realiza parcare auto; b) construcțiile cu destinația de imobile folosite în domeniul de activitate al Aeroportului”, se arată în proiectul de hotărâre care va fi dezbătut de consilierii județeni la ședința de joi, 28 mai.

Terenul, obiect al contractului cu UTI

Terenul în cauză a făcut obiectul unui contract de concesiune încheiat între CJ Cluj și UTI Facility Management SA București în 2010, contract prin care UTI se angaja la ”proiectarea, finanțarea, construirea, darea în exploatare, întreținerea, operarea și asigurarea garanției totale pentru activități de Service și mentenanța a parcărilor și a unui hotel de 4 stele din perimetrul Aeroportului Internațional Cluj Napoca.”

Mai exact concesionarul avea următoarele obligații: să amenajeze și să extindă parcarea auto existentă, care trebuia să aibă o capacitate minim de 530 de locuri de parcare, iar apoi să construiască un parking auto etajat cu o capacitate de 1470 de locuri de parcare și o suprafaţă desfășurată de 37 800 mp, pe două niveluri.

Totodată, UTI trebuia să construiască aici și un hotel de 4 stele, având ca și condiții minime: regim de înălțime S+P+3E, suprafaţă construită 1740 mp, suprafaţă desfășurată 6960 mp, cu o capacitate 144 camere, restaurant și bar de 540 mp și capacitate 200 de locuri, săli conferințe 540 mp, capacitate 300 de locuri, hol principal de acces 288 mp, spații tehnico și administrative 540 mp, parcare subterană 880 mp.

Din cauză că terenurile în cauză nu erau libere de sarcini, o parte dintre ele făceau obiectul unor litigii în instanță, iar pe o altă parte erau clădiri în care funcționau diverse instituții, aceste terenuri nu au putut fi predate către UTI.

Astfel printr-o adresă a aeroportului din 28.09.2011 s-a comunicat către CJ Cluj faptul că: ”Pe amplasamentul aferent construirii parcării auto supraetajate sunt edificate clădirile Aeroportului Cluj-Napoca inventariate sub denumirea de Pavilion A,B,D,E. Menționăm că o parte din aceste imobile sunt ocupate de angajați ai Vămii şi ai M.A.l. - Unitatea Specială de Aviație. Alte spații de birouri din aceste clădiri sunt închiriate societăților comerciale care desfășoară activități conexe aviației, pe bază de contracte de locațiune aflate în vigoare şi sunt generatoare de venituri lunare din chirii. Din aceste considerente economice şi comerciale menționăm că nu considerăm utilă demolarea lor, fiind imobile generatoare de venituri pentru aeroport şi apreciem că sunt utile aeroportului pe următorii cinci ani de exploatare prin Închiriere.

Referitor la amplasamentul aferent construirii hotelului de 4* menționăm că terenul aferent pentru calea de acces din perimetrul aeroportului este în litigiu cu SC Aviatrans SRL iar în lipsa căii de acces libere de sarcini amplasamentul nu poate fi predat pentru edificarea construcției hotelului.”

Ca urmare s-a adoptat o hotărâre a CJ Cluj prin care se aprobă un act adițional la contractul de concesiune și prin care se suspendă obligația concesionarului de a construi parkingul supraetajat și hotelul de 4 stele până la predarea amplasamentului. De asemenea, prin același act adițional se suspendă și plata redevenței pentru cele două imobile care nu au putut fi predate.

”Pe perioada suspendării celor două obligaţii, concesionarul va achita o redevenţă în cuantum de 125 euro/loc de parcare, respectiv suma de 66.250 euro/an, aferent celor 530 de locuri de parcare efectiv exploatate. Suma de 125 euro/loc de parcare s-a calculat prin raportarea numărului total al locurilor de parcare (2000, respectiv, parking auto etajat - 1470 locuri şi parca rea existentă extinsă - 530 locuri) la redevența totală în cuantum de 250.000 euro/an", se mai arată în acel act adițional.

Consiliul Județean Cluj a întreprins în ultimii ani mai multe demersuri pentru a reuși să predea acele teren concesionarului. Astfel, a fost adoptată HCJ 183/2016 prin care terenurile necesare pentru efectuarea construcțiilor au fost trecute din administrarea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, în administrarea CJ Cluj. Totodată au fost relocate entitățile care îşi desfășurau activitatea în clădirile existente pe amplasamentul necesar pentru construirea parkingului.

S-a adoptat și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 25/2017 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune şi a unor măsuri necesare implementării acestuia.

”În ciuda transmiterii către UTI a demersurilor pe care le-am întreprins pentru predarea amplasamentului, la data de 31.08.2016 UTI ne-a comunicat notificare de încetare parțială a contractatului”, se precizează în referatul de aprobare a hotărârii de consiliu care va fi dezbătută la ședința de joi.

Ca urmarea a acestuio refuz CJ a transmis o notificare a încetării contractului de concesiune, pe care UTI a atacat-o în instanță, iar soluția finală a instanței a fost că ”a rămas în vigoare din contractul concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 doar partea din contract cu privire la parcarea de la sol, apreciindu-se încetat restul contractului prin reziliere pentru parkingul supraetajat și pentru hotel la data de 21.08.2016”.

Prin urmare, în prezent, contractul de concesiune îşi produce efectele, doar cu privire la parcarea la sol.

Pe de altă parte, în luna noiembrie 2019 conducerea executivă a Aeroportului a propus, iar Consiliul de administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 14.5/19.11.2019 preluarea în administrare a părții de vest a parcării auto din perimetrul Aeroportului.

Acum prin noua hotărâre și restul terenului aferent parcării, precum și clădirile anexe vor trece în administrarea aeroportului clujean. Actuala parcare a fost reamenajată anul trecut.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK şi pe Instagram

loading...
Comenteaza