7.3 milioane de lei ca să scăpăm de levigatul de la groapa de gunoi a Clujului

7.3 milioane de lei ca să scăpăm de levigatul de la groapa de gunoi a Clujului

Consiliul Judeţean Cluj a lansat licitaţia publică privind serviciile de colectare – transport - eliminare concentrat rezultat în urma procesului de epurare prin osmoză inversă a levigatului rezultat la Depozitul de deseuri Pata Rat.

"Se va prelua concentratul de la stația de epurare a levigatului din vecinătatea depozitului de deșeuri de la Pata Rât. Preluarea concentratului se va face zilnic, volumul maxim preluat va fi de 50 mc zilnic. Cantitatea de concentrat produsă în urma funcționării stației de epurare este de maxim 50 mc/zi. Compoziția chimică a concentratului este cea din Anexa la Caietul de Sarcini, dar poate conține și alte substanțe produse de levigatul din depozitul de deseuri Pata Rât. Colectarea, transportul și eliminarea concentratului se va realiza pe toată perioada de funcționare a stației de epurare a levigatului de la depozitul de deseuri pata Rât. Transportul concentratului de la locul colectării până la destinația finală se va face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi de securitate, în scopul protejării personalului şi a populației şi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsă, numai prin intermediul SEAP, într-un termen de cel mult 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor", se arată în anunţul licitaţiei. 

Contractul este în valoare de 7.380.000 lei, fonduri bugetare, iar ofertele pot fi depuse până în 26.10.2020. Durata de execuţie a contractului este estimată la 12 luni. 

Staţia cu osmoză inversă de la Pata Rât a fost pornită în primăvara lui 2018. Instalaţia neutralizează levigatul care se scurge din rampa de gunoi a Clujului. 

În urma procesului de tratare a levigatului prin osmoză inversă rezultă atât permeatul, substanță decontaminată și devenită total inofensivă pentru mediu, care este evacuat în pârâul Zăpodie, cât și concentratul, care este stocat în rezervorul tampon din cadrul stației de tratare. În ultimă fază, din rezervorul tampon concentratul va fi colectat, transportat și eliminat de către o firmă specializată, în conformitate cu contractul de servicii încheiat în acest sens.

CJ Cluj a cedat, în decembrie 2017, societății Process Engineering amplasamentul pe care au fost edificate cele două bazine de decantare și neutralizare, respectiv stația de epurare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri de la Pata Rât. Contractul încheiat de CJ cu Process Engineering este de 3 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată.

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza