Cum e cu “doza de urgenţă“. Ministerul Sănătății, clarificări privind eliberarea de antibiotice în farmacii

Cum e cu “doza de urgenţă“. Ministerul Sănătății, clarificări privind eliberarea de antibiotice în farmacii

Ministerul Sănătății a elaborat și clarificări pentru farmaciști privind eliberarea de antibiotice, sub forma unui document de tip întrebări și răspunsuri.

Ministerul Sănătății vine cu noi clarificări după ce în ianuarie a intrat în vigoare un ordin de ministru care a introdus noi reglementări pentru eliberarea antibioticelor în farmacii, printre care și posibilitatea eliberării unei doze de urgență fără rețetă. Dacă, inițial, aceasta presupunea eliberarea fără prescripție a antibioticului necesar pacientului pentru 72 de ore, ulterior doza a fost redusă la un maxim necesar pentru 48 de ore.

Deocamdată, documentul Q&A – Întrebări și răspunsuri privind implementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii și eliberării medicamentelor antibiotice și antifungice de uz sistemic – este în dezbatere publică.

Noul formular a fost publicat la aproape o lună după ce Ministerul Sănătății a prelungit perioada pe care o au la dispoziție farmaciile pentru a-și adapta sistemele informatice în vederea aplicării noilor reglementări. Astfel, termenul până la care farmaciile trebuie să aibă sistemele informatice pregătite s-a prelungit de la 18 martie până la 2 mai 2024.

În documentul ministerului se precizează că “în lipsa unei prescripţii medicale, în situaţii de urgenţă medicală, farmacistul are posibilitatea, respectiv dreptul și nu obligația, de a elibera un antibiotic din categoria celor cu potențial scăzut de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene, în cantitatea maximă aferentă dozei pe 48 de ore”.

Eliberarea se face în acord cu procedura de eliberare a medicamentelor pe bază de prescripţie medicală în regim de urgenţă, realizată de Colegiul Farmaciștilor din România și implementată la nivelul fiecărei farmacii.

“Doza de urgenţă poate fi eliberată o singură dată în cursul unui tratament pentru un pacient, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere completată de pacient/aparținător în farmacie”, menționează documentul.

În cazul în care pacientul se prezintă în farmacie cu o prescripție medicală pentru un antibiotic, prescripția trebuie să conțină obligatori toate elementele prevăzute în reglementările în vigoare: seria şi numărul prescripţiei medicale; unitatea sanitară identificată prin denumire, adresă şi număr de telefon; datele pacientului (CNP/CID/nr pașaport/nr card UE); codul de diagnostic, conform clasificării internaţionale a maladiilor de către OMS; caracterizarea medicamentului prescris (denumire comună internaţională, concentraţie, formă farmaceutică, mod de administrare, cantitate, durata tratamentului); codul de parafă și semnătura medicului prescriptor; data eliberării prescripţiei medicale.

“În situația în care prescripția este incompletă sau incorectă, la fel ca și în situația oricărei alte prescripții medicale eliberată în regim compensat sau necompensat (ex. rețete electronice, letrice cu conținut de substanțe psihotrope/stupefiante eliberate necompensat etc), farmacistul evaluează situația, poate contacta medicul prescriptor pentru completarea datelor și, în funcție de caz, eliberează sau refuză eliberarea medicamentului/medicamentelor prescrise”, precizează documentul.

Toate situațiile menționate trebuie realizate în acord cu Regulile de bună practică farmaceutică, implementate la nivelul fiecărei farmacii și avizate de Colegiul Farmaciștilor.

Ministerul Sănătății precizează că ordinul nr. 63/2024 reglementează informaţiile minime care trebuie să fie completate pe prescripție medicală şi nu impune niciun formular special. Chiar dacă anexa ordinului prezintă un model care poate fi utilizat de către medicii prescriptori, orice alt formular poate fi utilizat de către aceștia, cu condiția de a respecta completarea tuturor informațiilor menționate.

În situația prescripțiilor medicale eliberate de către medicii stomatologi pentru antibioterapie profilactică, la rubrica “Cod diagnostic”, medicul va completa sintagma “profilaxie”, însoțită de codul bolii pentru care se realizează profilaxia.

Atașat documentului, ministerul a publicat spre informare codul maladiilor 999, conform OMS si utilizat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Comenteaza