ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ"

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ"

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță că a implementat, în perioada 29.03.2023-30.11.2023, proiectul cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ", SMIS 160814, Contract de finanțare nr.197/POC/411/AM.

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL, cod de identificare fiscală 35421037, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/145/2016, cu sediul social în Cluj Napoca. Str. Constanța nr.8 BIS, Biroul nr.7, județul Cluj, cod postal 400158, România, a implementat, în perioada 29.03.2023-30.11.2023, proiectul cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ", SMIS 160814, Contract de finanțare nr.197/POC/411/AM.

Proiectul a fost implementat în Municipiul Cluj Napoca, Str. Stephenson nr 7, ap 3, județul Cluj, Regiunea Nord-Vest, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,129,295.49 lei, din care 988,820.00 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care 828.294,82 lei finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, și 160.525,18 lei din Bugetul Național,.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în capacității de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență și retehnologizarea microîntreprinderii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul curent de activitate - servicii medicale

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Achiziționarea a 11 echipamente performante, înglobând ultima tehnologie în domeniu, echipamente destinate prestării de servicii medicale, într-un interval de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare..

2. - Creșterea numărului de personal prin angajarea unei persoane – asistent medical/secretară și menținerea locului de muncă în anul 3 din perioada de durabilitate față de anul 2020

Rezultatele finale ale proiectului sunt:

1. 11 echipamente performante achiziționate, înglobând ultima tehnologie în domeniu, echipamente destinate prestării de servicii medicale

2. Crearea unui loc de muncă și menținerea lui pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului

 

Data începerii proiectului: 29.03.2023

Data finalizării proiectului: 30.11.2023.

ONCOPAT DIAGNOSTIC SRL anunță implementarea proiectului cu titlul "INVESTIȚII PENTRU REZILIENȚĂ"

loading...
Comenteaza