Anunț finalizare proiect - Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii

Anunț finalizare proiect - Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii

"Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” este un proiect care va avea un impact pozitiv asupra municipiului Câmpia Turzii.

Proiectul “Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii”, cod SMIS 115931, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către UAT Municipiul Câmpia Turzii, are o valoare totală de 2.292.850,02 lei, din care 1.656.869,93 lei reprezintă finanțare nerambursabilă și 1.437.081,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDER.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect .

Proiectul se derulează în perioada 01.04.2017 – 31.12.2023. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea eficienței energetice, realizat prin reabilitarea termică a corpului clădirii Liceului Teoretic „Pavel Dan”. Îndeplinirea acestui obiectiv va ajuta la reducerea costurilor de întreținere a clădirii și la protejarea mediului înconjurător, creând în același timp condiții de învățământ specifice nivelului Uniunii Europene.

Rezultate proiectului: 

1. Obținerea unei creșteri de 30,56 % a consumului anual specific de energie primară (din surse regenerabile) a cladirii liceului , prin instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii, contribuind astfel la necesarul total de energie utilizată la funcționarea instituției.

2. Înregistrarea unei valori de 19 kg/mp/an a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel de clădire, prin executarea lucrărilor intervenție, ce presupun lucrări de reabiltare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, lucrări la sistemul de încalzire, schimbarea conductei de distribuție a agentului termic, montarea panourilor solare pe acoperișul clădirii, înlocuirea corpurilor de iluminat, amplasarea unui nou coș de fum, schimbarea tuturor ferestrelor și ușilor și lucrări de intervenție la acoperiș.

3. O valoare înregistrată a consumului anual de energie primară din surse fosile de 324 561 kWh/an, ca urmare a implementarii proiectului.

4. Procentul din totalul de consum energie de primară dupa implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect) este de 30,56 %.

5. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra municipiului, deoarece prin reabilitarea acestei unități de învățământ se sprijină munca educativă din sistemul preuniversitar, iar pe termen lung, prin copii bine pregătiți, se asigură dezvoltarea localității, menținerea și atragerea în zonă a populației.

Anunț finalizare proiect - Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic “Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii

Comenteaza