Anunț de presă - INVESTIM ÎN SĂNĂTATE

Anunț de presă - INVESTIM ÎN SĂNĂTATE

ONCONETWORK SRL a implementat în perioada 10.03.2023 – 31.12.2023 proiectul cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE”. 

ONCONETWORK SRL, cod de identificare fiscală 38339196, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/6008/2017, cu sediul în Cluj Napoca, Str. LUMINII nr.12, AP.1, județul Cluj, cod postal 400356, România, a implementat, în perioada 10.03.2023 – 31.12.2023, proiectul cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE", SMIS 160744, Contract de finanțare nr.82/POC/411/AM.

Proiectul a fost implementat în Cluj-Napoca, Str. Stephenson nr 7, ap 3, județul Cluj, Regiunea Nord-Vest, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,562,365.52 lei, din care 988,818.52 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care 828.293,58 lei finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, și 160.524,94 lei din Bugetul Național,.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea capacității de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență și retehnologizarea microîntreprinderii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul curent de activitate - servicii medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Achiziționarea unui echipament performant de secvențiere NGS, SECVENȚIATOR NGS INTEGRAT, înglobând ultima tehnologie în domeniu (state of the art), echipament destinat prestării de servicii medicale, într-un interval de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Menținerea numărului de personal raportat la bilanțul anului 2020 pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului ( 1 angajat).

Rezultatele finale ale proiectului sunt:
1. Un SECVENȚIATOR NGS INTEGRAT achizitionat
2. Menținerea unui angajat în firmă pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului

Data începerii proiectului: 10.03.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Anunț de presă - INVESTIM ÎN SĂNĂTATE

Comenteaza