ANUNŢ DE MEDIU: UBB Cluj continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Extindere și reabilitare clădire Bază de practică Blăjoaia"

ANUNŢ DE MEDIU: UBB Cluj continuă procedura privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Extindere și reabilitare clădire Bază de practică Blăjoaia"

Anunţ al UBB Cluj privind dezvoltarea proiectului ”Extindere și reabilitare clădire Bază de practică Blăjoaia". 

“Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, titular al proiectului ”Extindere și reabilitare clădire Bază de practică Blăjoaia, modificare structură șarpantă pod și refacere învelitoare, împrejmuire și acces auto, modificare instalații”, propus a fi amplasat în UAT Măguri-Răcătău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Extindere și reabilitare clădire Bază de practică Blăjoaia, modificare structură șarpantă pod și refacere învelitoare, împrejmuire și acces auto, modificare instalații”, propus a fi amplasat în UAT Măguri-Răcătău, sat Măguri-Răcătău, extras CF nr.50510 Măguri-Răcătău, jud.Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.“, a anunţat UBB Cluj. 

loading...
Comenteaza