Grefierii clujeni continuă protestele. Reduc programul cu publicul şi intră doar la cazurile urgente

Grefierii clujeni continuă protestele. Reduc programul cu publicul şi intră doar la cazurile urgente

Sindicaliştii anunţă că, de luni, participă doar la şedinţele considerate urgente, reduc la jumătate programul de lucru cu publicul şi nu mai asigură permanenţă. În ziua votării bugetului pentru 2024 vor înrerupe lucrul timp de 4 ore.

Personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete anunță continuarea protestelor, începând cu data de 11 decembrie 2023, pe o perioadă nedeterminată de timp.

Grefierii anunță că vor participa la şedinţele de judecată sau, după caz, la activităţile de urmărire penală pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligaţiile de întreţinere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluţionarea cererilor de ordonanţă preşedinţială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor instanţelor şi a parchetelor în care îşi desfăşoară activitatea.

De asemenea, angajații vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanţele în care îşi desfăşoară activitatea, iar compartimentele auxiliare ale instanțelor și parchetelor își vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul.

Tot ca formă de protest, personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu va mai efectua niciun fel de act de procedură în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală. 

Totodată, în ziua votării bugetului de stat pentru anul 2024 se va întrerupe activitatea în instanțe și parchete timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00, timp în care se va asigura participarea grefierilor numai la ședințele de judecată și la activitățile de urmărire penală considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanţă sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor din cadrul instanțelor și parchetelor în care își desfășoară activitatea.

Grefierii cer coaliţiei de guvernare:

1. asigurarea, în regim de urgenţă, a fondurilor pentru:

a) achitarea integrală a salariilor aferente lunii noiembrie 2023, recunoscute şi recalculate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023;

b) plata tranşelor din hotărâri judecătoreşti definitive şi acte administrative de salarizare scadente în anul 2023;

2. prevederea şi asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a fondurilor necesare pentru:

a) achitarea integrală a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială,

b) achitarea diferenţelor de drepturi salariale, restante, aferente lunilor aprilie-octombrie 2023, inclusiv,

c) achitarea diferenţelor de drepturi salariale, restante, aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute şi recalculate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative de salarizare emise în anul 2023.

d) funcţionarea în condiţii normale a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor

Comenteaza