Bani de la stat: 300 de lei pe lună pentru elevi în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a. Sprijin financiar și pentru studenți/ Care sunt condițiile

Bani de la stat: 300 de lei pe lună pentru elevi în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a. Sprijin financiar și pentru studenți/ Care sunt condițiile

Liceenii din România pot primi lunar 300 de lei, iar studenții 330, în anumite condiţii, în baza unui program desfăşurat de stat.

Este vorba despre programul „Primul student din familie” asigură subvenții pentru elevii de liceu din clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a, în valoare de 300 de lei/lună, pe o perioadă de minim 12 luni și maxim 24 luni.

„Primul student din familie” este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, și va fi finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50 milioane euro, fără TVA, din care contribuția UE este de 42 milioane euro FSE+.

Potrivit Ministerului Educației, măsurile dedicate creșterii accesului la studii universitare, inclusiv pentru prevenirea și combaterea abandonului universitar vizează:

 • Măsuri de tip „punte” în vederea sprijinirii tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a;
 • Măsuri pentru combaterea reducerii abandonului universitar în rândul studenților proveniți din familii cu un nivel scăzut de educație;
 • Măsuri dedicate accesibilizării instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice procesele educaționale care includ studenți cu dizabilități.

"Programul se va desfășura sub forma unui apel competitiv în care solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior de stat și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care își pot lua parteneri relevanți pentru atingerea obiectivelor proiectului", arată Ministerul Educației.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16.00, conform Edupedu.ro, care citează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cine poate depune proiecte în apelul „Primul student din familie” și grupurile țintă

„Categorii de solicitanți eligibili

În cadrul prezentului apel de proiecte solicitanții eligibili sunt:

 • Instituții de învățământ superior de stat și particulare;
 • Unități de învățământ preuniversitar de stat.
 • Categorii de parteneri eligibili

Pentru prezentul apel, alte tipuri de parteneri pot fi selectați, în funcție de specificul proiectului după cum urmează:

 • Instituții de învățământ superior de stat și particulare;
 • Unități de învățământ preuniversitar de stat;
 • Inspectorate Școlare Județene (ISJ)/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB);
 • Asociații studențești recunoscute la nivelul instituției de învățământ superior / Federații naționale studențești reprezentative la nivel național;
 • ONG-uri cu experiență în domeniul educației, respectiv în implementarea politicilor publice în domeniului învățământului preuniversitar și / sau superior, în implementarea proiectelor cu impact social în domeniul educației etc.

Acordarea sprijinului pentru facilitarea tranziției la studiile universitare și a subvenției trebuie condiționate de frecvența regulată și rezultatele obținute și de parcurgerea etapelor din planul personalizat/programul de sprijin individualizat (elaborat pentru elevi). 

În cazul elevilor, subvenția se va acorda lunar, pe o perioadă de minimum 12 luni. Aceasta poate fi prelungită pentru încă o perioadă de maximum 9 luni (este exclusă perioada vacanțelor de vară). Valoarea subvenției este de 300 lei/lună, reprezentând cea mai mică unitate financiară luată în calculul acordării burselor pentru elevi. Este totodată echivalentă cu bursa socială.

Valoarea subvenției pentru studenți va fi de 330 lei/lună, reprezentând cea mai mică unitate financiară luată în calculul acordării burselor pentru studenți. Subvenția se va acorda lunar, pe o perioadă de minimum 12 luni în perioada studiilor universitare. Această perioadă poate fi prelungită pentru o perioadă de încă 12 luni (este exclusă perioada vacanței universitare de vară).

Grupul țintă eligibil reprezentat de elevi:

a) elevi care provin din familii cu nivel educațional al părinților scăzut (ai căror părinți nu au obținut o diplomă de studii universitare, care pot avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate / au absolvit deja o universitate);

b) elevi care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art.10 alin. (1) lit. a)-f) din OME nr. 6238 / 2023 privind aprobarea Metodologiei cadru din 8 septembrie 2023.

c) elevi de etnie romă.

Grupul țintă eligibil reprezentat de studenți:

Studenți care nu dețin deja o diplomă de licență și se încadrează într-una din următoarele categorii:

a) studenți cu nivel educațional al părinților scăzut (ai căror părinți nu au obținut o diplomă de studii universitare, care pot avea frați/surori care sunt deja studenți la universitate / au absolvit deja o universitate);

b) studenți care îndeplinesc condițiile de acordare a burselor sociale conform prevederilor art. 10 alin. (9) lit. a) – c) din OME nr. 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență;

c) studenți de etnie romă”, conform ghidului.

Comenteaza