Aviz psihiatric obligatoriu și testări la fiecare patru ani pentru profesorii din universități/ Ce se întâmplă dacă se constată o tulburare psihică

Aviz psihiatric obligatoriu și testări la fiecare patru ani pentru profesorii din universități/ Ce se întâmplă dacă se constată o tulburare psihică

Evaluarea psihiatrică va fi obligatorie pentru personalul care predă și cel auxiliar din universități.

Personalul care predă, dar și cel auxiliar din universități va fi obligat să treacă printr-o evaluare medicală la un interval de 4 ani, care va include, în mod obligatoriu, și evaluarea capacității psihice, conform unui ordin comun ministerului Educației și ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial, scrie Edupedu.ro. Avizul psihiatric e obligatoriu și la înscrierea la concursul de ocupare a unui post didactic de predare sau didactic auxiliar în învățământul superior. 

Mai exact este vorba de Ordinul nr. 4.060/1.502/2024, privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior. 

Refuzul personalului didactic sau didactic auxiliar de a se prezenta la controlul medical constituie abatere disciplinară și poate duce la desfacerea contractului individual de muncă, conform ordinului.

Lista afecțiunilor care constituie contraindicații pentru funcțiile din învățământul superior

Ordinul conține și lista cu afecțiunile care constituie contraindicații pentru funcția didactică de predare sau didactică auxiliară din din universități:

 • Tulburări psihice organice
 • Tulburări psihice și de comportament induse de consumul de alcool și substanțe psihoactive
 • Schizofrenie, tulburări schizoafective și delirante
 • Tulburări afective bipolare
 • Tulburări depresive — forme severe 
 • Tulburări fobic-anxioase — forme severe
 • Tulburări obsesiv-compulsive — forme severe 
 • Tulburări disociative 
 • Tulburări de personalitate

Ce se întâmplă dacă se constată o tulburare psihică

În cazul în care, în urma evaluării psihice efectuate, se constată o tulburare psihică, medicul de medicina muncii are obligația să recomande măsuri suplimentare de protejare a sănătății personalului angajat într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară și de adaptare a sarcinilor profesionale la locul de muncă, conform Art. 7.

Monitorizarea tratamentului de specialitate se efectuează de către medici psihiatri, în unitățile sanitare publice sau private. 

Personalul angajat într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară diagnosticat cu tulburări psihice are următoarele obligații:

 • să informeze medicul de medicina muncii privind diagnosticul, starea sa de sănătate și tratamentul de specialitate prescris;
 • să se prezinte la examinările medicale de specialitate conform programării;
 • să respecte tratamentul de specialitate prescris de medicul specialist psihiatru;
 • să respecte recomandările medicului de medicina muncii. 

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Educației și Ministerului Sănătății vor elabora protocolul privind constituirea la nivelul centrelor universitare a comisiilor de expertiză a capacității de muncă în domeniul educației, privind stabilirea situațiilor de inaptitudine psihocomportamentală a personalului didactic de predare și didactic auxiliar.

Comenteaza