Zona metropolitană a Clujului, "făt-frumosul" UE. Cea mai rapidă creștere economică, peste orașe similare din Polonia, Cehia sau Ungaria

Zona metropolitană a Clujului, "făt-frumosul" UE.  Cea mai rapidă creștere economică, peste orașe similare din Polonia, Cehia sau Ungaria

Agenția Reuters a realizat recent o analiză privind recuperarea decalajului economic dintre România și statele vecine. În acest context, la nivel de zone metropolitane secundare, decalajul a fost deja recuperat, din punct de vedere al Produsului Intern Brut pe cap de locuitor, corelat cu puterea de cumpărare, acesta fiind cel mai frecvent utilizat instrument de comparare a nivelului de trai.

"În graficul alăturat, se poate observa evoluția pe termen de 20 de ani a acestui parametru în zonele metropolitane ale orașelor secundare din Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Ungaria și Slovacia.

Astfel, Zona Metropolitană Cluj a depășit, în urmă cu câțiva ani, zonele metropolitane constituite în jurul orașelor similare din Polonia sau Cehia. Sursa datelor este Eurostat, cele mai recente date complete fiind din 2019, disponibile aici: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MET_10R_3GDP/

Valoarea PIB/capita la nivel de Zona Metropolitană Cluj era în 2019 de 29.800 euro (PPS), echivalentul a 95% din media Uniunii Europene. În anul 2000, această valoare reprezenta doar 31% din media UE. Această evoluție înseamnă o recuperare de 64 de puncte procentuale - aproximativ 2/3 față de medie", arată specialiștii de la Zona Metropolitană Cluj (ZMC).

Comenteaza