Tot ce trebuie să ştii despre Declaraţia Unică de venituri

Tot ce trebuie să ştii despre Declaraţia Unică de venituri
| Foto: Arhiva

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul Declaraţiei Unice prin care contribuabilii din şase categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportându-şi veniturile şi oferind astfel baza de calcul pentru impozitul pe venit şi pentru contribuţiile sociale. Este înlocuit inclusiv Formularul 600.

Declaraţia Unică va trebui depusă până la data de 31 martie 2018, apoi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contribuţiilor aferente va trebui efectuată până la 15 iulie 2018.

Noul formular înlocuieşte declaraţiile D200 - veniturile realizate din România D201 - veniturile realizate din străinătate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit în agricultură, D600 - venitul care reprezintă baza pentru contribuţiile de asigurări (CAS), D604 - stabilirea contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fără venit şi D605 - stoparea CASS pentru persoanele fără venit.

Potrivit Ministerului Finanţelor, „pentru anul 2018 se află în analiză posibilitatea introducerii unui sistem de bonificaţii pentru contribuabilii care achită anticipat obligaţiile fiscale estimate datorate".

De exemplu, dacă Declaraţia Unică se depune prin SPV (spaţiul privat virtual), reducerile ar putea fi de 10% pentru obligaţiile fiscale achitate integral până la 15 iulie 2018 şi de 5% pentru obligaţiile achitate integral până la 30 septembrie 2018. Iar dacă Declaraţia Unică se depune pe suport hârtie, reducerile ar putea fi de 5% pentru obligaţiile fiscale achitate integral până la 15 iulie 2018 şi de 2% pentru obligaţiile achitate integral până la 30 septembrie 2018.

Prin noul mecanism fiscal, în cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit nu se reţine la sursă, „se trece de la sistemul plăţilor anticipate, cu definitivare în anul următor (stabilite de ANAF prin decizii de impunere), la sistemul de autoimpunere (calculul impozitului pe venit se efectuează de către contribuabil persoană fizică prin Declaraţia Unică)", se menţionează în proiectul normativ.

Autoimpunerea pentru impozitul pe venit se realizează astfel:
- impozitul pe venit pentru anul curent se stabileşte prin Declaraţia Unică de către contribuabil prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul estimat a se realiza în anul curent
- plăţile de impozit se efectuează oricand până la scadenţă (31 martie anul următor)
- apare posibilitatea de rectificare a Declaraţiei până la termenul de plată (până la 31 martie).

Definitivarea impozitului pe venit pentru anul precedent, în anul următor, se stabileşte prin Declaraţia Unică depusă până la 31 martie, prin autoimpunere, prin aplicarea cotei de impozit (10%) la venitul realizat în anul precedent.

„În cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, se menţine mecanismul reţinerii la sursă - drepturi de proprietate intelectuală, dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii si jocuri de noroc", se menţionează în proiectul citat.

Pentru venituri din activităţi independente, „drepturile de proprietate intelectuală sunt excluse", mai arată iniţiatorii proiectului. Se trece, astfel, „de la sistemul de stabilire a CAS de către ANAF, prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CAS se efectuează de către contribuabil persoană fizică prin Declaraţia Unică)".

Potrivit proiectului, persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CAS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent), astfel:
- dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mare sau cel puţin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datorează CAS la un venit ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară
- dacă venitul net estimat pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, nu este obligatorie plata CAS (se poate asigura opţional).

Autoimpunerea pentru CAS la contribuabilii independenţi se realizează astfel:
- CAS se stabileşte prin declaraţia unică de către contribuabil, prin aplicarea cotei de CAS (25%) la venitul ales, dar nu mai mic decât nivelul salariul minim brut pe ţară
- plăţile de CAS se efectuează oricand până la scadenţă (31 martie anul următor)
- apare posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată (până la 31 martie)
- atenţie, termenul de plată este tot 31 martie, data depunerii Declaraţiei Unice.

În cazul CASS, pentru venituri din activităţi independente, drepturile de proprietate intelectuală sunt excluse, dar sunt luate în considerare veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse.

Şi în acest caz, „se trece de la sistemul de stabilire a CASS de către ANAF prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul CASS se efectuează de către contribuabil persoană fizică prin Declaraţia Unică)", se precizează în proiect.


Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea ca plătitor CASS, în funcţie de venitul estimat pentru anul curent (independent de venitul realizat în anul precedent), astfel:
- dacă venitul net estimat, cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent, este mai mare sau cel puţin egal cu 22.800 de lei, contribuabilul datorează CASS la nivelul salariului minim
- dacă venitul net estimat cumulat din toate categoriile de venituri, pentru anul curent este mai mic de 22.800 de lei, contribuabilul nu datorează CASS, însă persoana fizică poate opta pentru plata CASS astfel: dacă îşi exercită opţiunea până la termenul de depunere, plateşte CASS la 6 salarii minime şi este asigurat 12 luni, iar dacă îşi exercită optiunea după termenul de depunere plateşte CASS la 12 salarii minime şi este asigurat 12 luni.

Autoimpunerea pentru plata CASS la contribuabilii independenţi se realizează astfel:
- CASS se stabileşte prin Declaraţia Unică de către contribuabil
- plăţile de CASS se efectuează oricand până la scadenţă (31 martie anul următor)
- apare posibilitatea de rectificare a declaraţiei până la termenul de plată (până la 31 martie).

În cazul persoanelor fără venituri, acestea au posibilitatea depunerii Declaraţiei Unice prin care vor dobândi calitatea de asigurat. „Persoana fără venit plăteşte CASS la 6 salarii minime şi este asigurată 12 luni indiferent dacă Declaraţia Unică este depusă înainte sau după termenul normal de depunere", menţionează iniţiatorii proiectului.

Potrivit Ministerului Finanţelor, se analizează posibilitatea stabilirii unui mecanism pentru drepturile de proprietate intelectuală - categorie distinctă de activităţile independente. „Pentru CAS şi CASS, se analizează posibilitatea reintroducerii mecanismului de reţinere la sursă (acelaşi mecanism se are în vedere şi pentru CASS aferent veniturilor din arendă şi din asocieri cu persoane juridice)".

De asemenea, se analizează posibilitatea exceptării de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală a următoarelor categorii de persoane:
- pensionarii
- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani - dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti
- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.

Ministerul Finanţelor precizează că numărul estimat de contribuabili care vor depune Declaraţia Unică este de 964.166. La stabilirea estimării au fost avute în vedere următoarele informaţii aferente anului 2017:
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 200 - 498.887
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 201 - 1.807
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 220 activităţi independente - 344.094
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 220 cedare folosinţa bunurilor - 195.556
- contribuabili pentru care s-au emis decizii de impunere în baza veniturilor declarate în anul anterior (activităţi independente) - 221.905
- contribuabili pentru care s-au emis decizii de impunere în baza documentelor depuse (contracte de închiriere) în anul anterior, pentru cedare folosinţa bunurilor, respectiv chirii în lei - 144.595
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 221 - 156.881
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 600 - 77.414
- contribuabili care au depus în anul 2017 declaraţia 604 - 120.760.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că Guvernul pune în dezbatere publică proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede comasarea a şapte declaraţii fiscale, inclusiv a Declaraţiei 600, ea precizând că Executivul încurajează depunerea declaraţiei unice în mediul online.

„Plăţile pentru impozitul pe venit, CAS şi CASS în cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent, nu la venitul realizat în anul precedent. Există un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor celui în care se realizează venitul, în loc de cinci termene de plată. A fost eliminată obligaţia de a efectua plăţi anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor şi penalităţilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege să efectueze plăţi oricând în cursul anului, care vor conduce la posibilitatea resurselor financiare în cursul anului, în funcţie de necesităţile proprii ale contribuabilului. Se acordă bonificaţie, adică se reduce suma de plată pentru efectuarea plăţuilor înainte de termenul limită", a spus premierul.

„Încurajăm depunerea declaraţiilor în mediul online, şi pentru acest lucru se acordă chiar o bonificaţie. Încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent. Calitatea de asigurat se dobândeşte de la data depunerii declaraţiei, nu de la data efectuării plăţii, ca în prezent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de 12 luni dacă plătesc CASS la nivelul a şase salarii minime brute - 1.900 de lei, faţă de nivelul a 12 salarii minime, cât plătesc în prezent", a mai precizat Viorica Dăncilă.

 

Comenteaza