Domeniul în care lefurile au crescut cu peste 40% la început de primăvară. Salariul mediu net din România a ajuns la 5.185 lei în martie

Domeniul în care lefurile au crescut cu peste 40% la început de primăvară. Salariul mediu net din România a ajuns la 5.185 lei în martie
| Foto: Arhiva

Câştigul salarial mediu net în România a crescut în martie cu 6,3% față de februarie.

Câştigul salarial mediu net a fost 5.185 lei, în luna martie a acestui an, în creştere cu 309 lei (+6,3%) faţă de luna februarie, valorile cele mai mari fiind înregistrate în fabricarea produselor din tutun (13.250 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.779 lei), conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică pe site-ul propriu.

În luna martie 2024, câştigul salarial mediu brut a fost 8.502 lei, cu 512 lei (+6,4%) mai mare decât în luna februarie 2024.

Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,9%.

Indicele câştigului salarial real a fost 106,8% în luna martie 2024 faţă de luna martie 2023. Indicele câştigului salarial real a fost 105,9% în martie 2024 faţă de luna februarie 2024. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 252,6%, cu 14 puncte procentuale
mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2024.

INS menţionează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.

Domeniul în care salariile au crescut cu peste 42% la început de primăvară

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, cu 42,1%, şi în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 35,6%. Creşteri între 20% şi 24% au fost consemnate în fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii; între 13% şi 17,5% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de editare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; între 7,5% şi 12% în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului.

Conform INS, în luna martie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanţe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte),
precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 11,1% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii; între 3% şi 7% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar, câştigul salarial mediu net a crescut în luna martie 2024 comparativ cu luna precedentă astfel: în sănătate şi asistenţă socială (+6,9%), în principal ca urmare a aplicării anumitor prevederi legale, în învăţământ (+4,6%), urmare reluării plăţii cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+1,7%), prin începerea acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă) aferente anului 2024.

Comenteaza