Cât au fost veniturile medii lunare într-o gospodărie în ultima parte a anului trecut. Cheltuielile au ajuns la 86% din câștiguri

Cât au fost veniturile medii lunare într-o gospodărie în ultima parte a anului trecut. Cheltuielile au ajuns la 86% din câștiguri

În ultimul trimestru din 2023, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu peste 13% față de perioada similară din 2022, iar cheltuielile cu 11,5%.

Veniturile totale medii lunare au fost de 7.504 lei pe o gospodărie în trimestrul IV 2023 şi de 2.999 lei pe persoană, în creştere cu 2,8% atât pe o gospodărie cât şi pe o persoană, faţă de trimestrul precedent, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Venituri mai mari la final de 2023, dar și cheltuieli crescute în gospodăriile din România

Comparativ cu trimestrul IV din 2022, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 13,1%, iar cele pe o persoană cu 13,3%.

Pe de altă parte, cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost, în ultimul trimestru al anului trecut, de 6.514 lei pe o gospodărie (2.603 lei pe o persoană) şi au reprezentat 86,8% din veniturile totale, în creştere cu 82 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul III 2023.

Comparativ cu trimestrul IV al anului anterior, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11,5%, iar cele pe o persoană cu 11,6%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în perioada octombrie - decembrie 2023, de 6.956 lei lunar pe o gospodărie (2.780 lei pe o persoană), în creştere cu 1,9% faţă de trimestrul III 2023, iar veniturile în natură de 548 lei lunar pe o gospodărie (219 lei pe o persoană), în creştere cu 16% faţă de trimestrul III 2023.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 5.012 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (66,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă de trimestrul III 2023 cu 2,1 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.530 lei lunar pe o gospodărie (20,4% în trimestrul IV 2023, respectiv, 19,2% în trimestrul III 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7,3% în trimestrul IV 2023, respectiv, 6,5% în trimestrul III 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,6% în trimestrul IV 2023, respectiv, 1,5% în trimestrul III 2023) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,7% în trimestrul IV 2023, respectiv, 5% în trimestrul III 2023).

Venitul în funcție de zone

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban, în trimestrul IV 2023, a fost de 8.274 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.575 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul IV 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 72,8%, mai mare cu 15,7 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 21,4%, mai mare cu 1,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,3% în mediul rural, de 2,9 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Potrivit datelor INS, cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul IV 2023, de 6.086 lei pe o gospodărie (2.433 lei pe o persoană), mai mari cu 0,3% faţă de trimestrul III 2023.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul IV 2023, a fost, în medie, de 428 lei lunar pe o gospodărie (171 lei pe o persoană), în creştere cu 18,4% faţă de trimestrul III 2023.

Pe ce se cheltuie banii într-o gospodărie

În trimestrul IV 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.039 lei lunar pe o gospodărie (62%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2.064 lei pe o gospodărie (31,7%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 123 lei pe o gospodărie (1,9%).

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 7.096 lei, mai mari de 1,2 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.066 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 35,2% în cheltuielile totale, cu 9 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 11,9% în cheltuielile totale, de 3,7 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.383 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (34,2%).

Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili, în valoare de 612 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,2%, de cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 332 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare şi de cheltuielile pentru băuturile alcoolice, tutun în valoare de 299 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,4% în cheltuielile totale de consum medii lunare precum şi de cheltuielile pentru transport în valoare de 289 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,2%.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor gospodăriilor populaţiei a fost cel efectuat pentru educaţie de 22 lei pe o gospodărie (0,6% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

Comenteaza