Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ultimul post scos la concurs

Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ultimul post scos la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca face angajări. Are nevoie de un referent de specialitate la Biroul Contracte. Înscrierile se pot face până în data de 17 aprilie 2024.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 18.04.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:

Referent de specialitate – Biroul Contracte: 1 post perioadă nedeterminată
Condiţii necesare:
• Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoașterea legislației (drept comercial/cod administrativ)
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Fără cazier;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaj:
• Abilitatea de a analiza informații, abilități de comunicare, abilități de organizare și planificare, atitudine proactivă, diplomație și ținută corespunzătoare, rezistență la stres și la program prelungit (dacă este cazul);
• Capacitate de atenție concentrată și distributivă;
• Atenție/ interes pentru detalii, rigurozitate, acuratețe.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
– Selecţia dosarelor de înscriere;
– Probă scrisă – 2 ore;
– Interviul.

Fiecare probă este eliminatorie. Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 17.04.2023, ora 12:00 sau se pot transmite la e-mailul : resurseumane@airportcluj.ro sau office@airportcluj.ro.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza