100.000 de euro pentru afacerile „sănătoase" ale studenților de la UMF Cluj

100.000 de euro pentru afacerile „sănătoase" ale studenților de la UMF Cluj

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a implementat proiectul „Start-Up Sănătos - SUS”, prin care 350 de studenți vor beneficia de formare antreprenorială, iar la final participanții pot obține până la 100.000 de euro fonduri nerambursabile pentru planul lor de afaceri.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, a început la data de 01.01.2022, implementarea proiectului „Start-Up Sănătos - SUS”, cod SMIS 142051. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, apelul POCU/829/6/13/ Innotech Student, în baza contractul de finanțare nr. 19799, semnat la 24.12.2021, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, potrivit unui comunicat transmis ZIUA DE CLUJ.

Proiectul se va implementa în parteneriat cu Asociația Inceptus România și Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului în trei din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin creșterea nivelului de educație antreprenorială al studenților/masteranzilor și doctoranzilor, sprijinirea înființării de noi afaceri cu potențial competitiv și de specializare inteligentă identificate în SNC si SNCDI, rezultând în facilitarea ocupării pe piața muncii.

100.000 de euro prin finanțare nerambursabilă

În cadrul proiectului, 350 de studenți (licență, master, doctorat) vor beneficia de formare specializată în domeniul antreprenoriatului și vor avea posibilitatea de a-și dezvolta ideile sub forma unui plan de afaceri. Studenții participanți la program, vor putea primi sprijin financiar nerambursabil, de până la 100.000 euro, pentru punerea în practică și operaționalizarea planului de afaceri.

Valoarea totală a proiectului este de 9.686.442,36 LEI din care asistență financiară nerambursabilă 9.659.382,98 LEI, iar valoarea cofinanțării UE: 8.233.476,01 LEI. Perioada de implementare: 01.01.2022-31.12.2023.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

  • 50 de studenți (licență, master, doctorat) vor participa la programul de formare antreprenorială
  • minim 315 persoane din grupul țintă vor primi certificate de absolvire recunoscute pe plan național
  • 19 planuri de afaceri finanțate prin proiect
  • 19 întreprinderi înființate în regiunile de implementare
  • minim 65 de locuri de muncă înființate și menținute după finalizarea proiectului
  • 1 rețea AIR 4 Europe - Afaceri și Inovare creată
Comenteaza