Mai mulți pensionari, GRATUIT pe liniile de autobuz. Primăria plătește 7 milioane euro din bugetul propriu. Cine beneficiază de acest serviciu

Mai mulți pensionari, GRATUIT pe liniile de autobuz. Primăria plătește 7 milioane euro din bugetul propriu. Cine beneficiază de acest serviciu

Primăria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publică referitoare la proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 82/2023 – Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionari, veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, urmaşii eroilor-martiri, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca.

Proiectul prevede acordarea de gratuități pe toate liniile de transport public pentru:

  1.  pe toate liniile pentru pensionarii a căror venituri lunare sunt până în suma de 2.900 lei
  2. pe o singură linile pentru pesionarii a căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.901 și 3.200 lei 

Un număr de 47.778 pensionari au beneficiat de aceste facilități în anul 2023, însemnând pentru municipalitate o cheltuială de 35.8 milioane lei. 

Etapa consultării publice are loc în perioada 25 ianuarie -8 februarie 2024. Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de e-mail: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr.7 sau la orice primărie de cartier.

Comenteaza