E oficial! Rabla local și panouri solare pe case, din 2023 la Cluj-Napoca

E oficial! Rabla local și panouri solare pe case, din 2023 la Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a anunțat că, din ianuarie 2023 sau chiar din decembrie anul acesta, vor începe programele Rabla local și montarea panourilor solare pe case, cu bani de la administrația locală.

"Decentralizăm 2 programe. Rabla local, pentru clujenii care au mașini mai vechi de 15 ani și de minim 1 an în proprietate, de la 1 ianuarie 2023, posivil chiar din decembrie anul anul acesta, să le caseze, să depună un dosar la primărie și vor primi 3.000 de lei. După, ne reglăm noi banii cu Guvernul. Înscrierile se vor face pe o platformă națională. De asemenea, tot de la 1 ianuarie, se vor putea primi bani pentru amplasarea de panouri solare pe case, pe blocuri încă nu s-a găsit o soluție tehnică. Înscrierea va fi tot pe o platformă națională", a declarat edilul, la ZIUA LIVE. 

RABLA LOCAL

Prin intermediul programului, persoanele fizice care vor casa o mașină mai veche de 15 ani vor putea primi, de la primăria de care aparțin, un stimulent în valoare de 3.000 de lei, fără a fi obligați să-i folosească pentru a cumpăra o mașină nouă.

Acte necesare 

În vederea aprobării cererii de finanțare, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul depune următoarele documente:

a) cererea de finanțare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, completată prin tehnoredactare;

b) împuternicire notarială, prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;

c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului;

d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitant, la Trezoreria Statului, a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 - alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“.

Instrucțiunile cuprinzând modul de înscriere a solicitanților în Program și procesul de depunere a cererilor de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM, se aprobă prin dispoziția președintelui și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

Criteriile de eligibilitate a autovehiculului uzat:

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT solicitant;

b) la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

d) conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

CASA VERDE (DATE 2021)

Din datele obținute de Administrația Fondului de Mediu (AFM) reiese că după ce se va încheia lista instalatorilor, altfel spus a firmelor care pot monta astfel de sisteme fotovoltaice, persoanele fizice vor trebui să-și aleagă o astfel de firmă cu care să lucreze. Proprietarul casei își va alege o societate de specialitate din județul sau din regiunea unde este locuința. Reprezentanții acestei societăți, în funcție de natura imobilului, vor face un proiect pe care îl vor depune la AFM.

Valoarea instalației trebuie să fie de minimum 22.000 de lei. Fiecare familie care vrea să instaleze panouri fotovoltaice va trebui să suporte o parte de cofinanțare de minimum 2.000 de lei. După depunerea proiectelor de firmele specializate în numele beneficiarilor, reprezentanții AFM vor selecta dosarele câștigătoare în limita bugetului. La sesiunea din 2019, la un buget de 570 de milioane de lei (față de 280 de milioane acum) s-au selectat peste 12.000 de proiecte câștigătoare din 27.000 de solicitări.

În cazul în care un proiect este selectat, firmele specializate vor monta sistemele fotovoltaice, iar pe parcurs vor primi de la AFM decontarea oferită de autorități, 20.000 de lei (4.000 de euro). Dacă beneficiarul este nemulțumit de activitatea firmei, acesta poate schimba societatea care montează sistemul fără a mai fi nevoie de proiect nou.

Banii acordați prin Casa Verde sunt decontați de Comisia Europeană prin diferite finanțări acordate României. Autoritățile europene vor să crească nivelul de energie curată folosită în locuințele de pe continent.

Comenteaza